Onderwijs

Tips voor positieve ouder-kindgesprekken

Tips voor positieve ouder-kindgesprekken De volgende tips helpen je om een positief ouder-kindgesprek te voeren. Stel basisregels in voordat het gesprek begint en leg de basisfuncties uit van de apps die uw kind gebruikt. Kinderen zijn vaak in contact met de nieuwste apps en websites dan ouders. Maak van deze gelegenheid gebruik om veiligheid, privacy…